Medisch pedicure

Een medisch pedicure is breed opgeleid en kundig in het behandelen van alle voeten. Ze behandelt voeten die intensief gebruikt worden door werk en/of sport. Zij behandelt tevens voeten van mensen met diabetes, reuma en voeten van personen die door het ouder worden of bepaalde ziektes en/of medicijngebruik extra risico lopen. Een medisch pedicure beschikt over technieken als nagelbeugeltechniek om een ingroeiende nagel te behandelen en kan beschadigde nagels repareren d.m.v. een gel- of acryl techniek. Verder kan ze behandelde plekken drukvrij leggen d.m.v. vilt techniek en/of een op maat gemaakte orthese (twee componenten materiaal van siliconen).

In de loop der jaren heeft het beroep pedicure zich steeds verder verdiept. Door wetenschappelijk onderzoek is geconstateerd dat  personen met reuma, diabetes mellitus, parkinson, kanker, ouderen en dementie gespecialiseerde voetverzorging nodig hebben. Medisch pedicures moeten zich daarvoor regelmatig scholen om hun kennis op peil te houden. De status hiervan staat geregistreerd in het KRP (Kwaliteits Register voor Pedicures).

Indien nodig is er samenwerking met de huisarts, de diabetes verpleegkundige, de podotherapeut of een ander discipline.

Maak gerust een afspraak; uw voeten zijn bij deze praktijk in goede handen.